Z dniem 23 grudnia 2019 gabinet zawiesza działalność z powodu choroby.
O dacie wznowienia pracy poinformujemy Naszych Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: stomatologialigota@gmail.com

Przepraszamy za utrudnienia - zespół Stomatologia Ligota

dr n. med. Norbert Stępień

specjalista chirurgii stomatologicznej

Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w 2000r. Od 2002r. związany z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiele lat pracy w Klinice zaowocowało publikacjami w renomowanych czasopismach stomatologicznych oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych – m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej czy Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. W roku 2004r., po zakończonych badaniach naukowych, obronił pracę doktorską. Kolejne lata doświadczeń doprowadziły do zdaniu egzaminów państwowych i uzyskania stopnia specjalisty chirurgii stomatologicznej w 2013r.
Stale poszerza swoją wiedzę w wielu ośrodkach krajowych oraz zagranicznych na kursach i szkoleniach. W naszym centrum zajmuje się implantologią, chirurgią oraz protetyką.
Największą pasją poza stomatologią jest motoryzacja.

dr n. med. Julita Stępień

lekarz stomatolog

W 2008 roku ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2012 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie protetyki, przyznany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Jest autorką publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu protetyki stomatologicznej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W 2016 r. została zakwalifikowana na specjalizację z protetyki stomatologicznej. Główny zakres jej  zainteresowań obejmuje stomatologię estetyczną, protetykę i endodoncję. Wykonuję również zabiegi z zakresu stomatologii dziecięcej, jest zwolenniczką wczesnej profilaktyki.